FABRYKA SZTUKI
ARCHIWUM

GA

2003

   Wystawy 2002-2011  >>   Anna Luiza Juśkiewicz   

Anna Luiza Juśkiewicz - Intro

Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w 1994. Specjalizacja w pracowni malarstwa i technik ściennych prof. Edwarda Tarkowskiego. Ukończyła kurs mozaiki CISIM w Ravennie - Włochy - 1993.
Uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo i rysunek, ceramikę, techniki ścienne (fresk, sgraffito, mozaika, itp.). Projektowanie kolorystyczne budynków i wykonawstwo, fotografię.
Realizacje:
malarstwo ścienne Politechnika Warszawska Wydz. Mechatroniki - 1994, wykonanie dokumentacji fotograficznej do albumu o Brwinowie - 1994; wydanie limitowane, projekt kolorystyczny i nadzór realizacji - sala gimnastyczna - stadion sportowy w Brwinowie -1996, projekt kolorystyczny budynku użyteczności publicznej - pawilony handlowe w Augustowie-1997

O miejscu:
Miejsce można rozumieć jako podobrazie samego malowidła . Jako tę przestrzeń płótna, ściany, deski, gdzie pędzlem kielnią czy palcami nakładamy farbę, czy kostki mozaiki. Miejsce, to również ta przestrzeń, gdzie gotowe dzieło zostanie umieszczone-choć najczęściej powstają obrazy czy inne prace plastyczne bez przeznaczenia, autonomiczne - same dla siebie o nie określonym miejscu fizycznym dla tej pracy. Miejsce - podobrazie jako określona figura geometryczna płótna ,deski, ściany. Niezależna, sama dla siebie staje się czymś istotnym dla tego, kto stara się to miejsce zagospodarować. Objąć w posiadanie. Zostawić swoje znaki. Ale to miejsce poprzez swoją fizyczność, swoją formę, oddziaływuje na tego, kto go wykorzystuje do swoich potrzeb.

O materii:
Jako fizycznym materiale; farba ma swoją gęstość, lepkość, kolor, czas wysychania, właściwości, laserunkowe lub kryjące możliwości tworzenia faktur. wiele można powiedzieć o samym płótnie, drewnie blejtramu, gruntach, zaprawach pod fresk czy do sgraffito, kostce ceramicznej. Każda z tych materii wytwarza- powoduje specyficzność swojego użycia. Wywiera wpływ. To wywieranie wpływu przez miejsce i materię wydaje się mi czymś tajemniczym ,nawet magicznym .Powstanie dzieła jest właśnie taką tajemnicą. Tajemnica istnieje w każdym elemencie tego dzieła - również w jego idei, założeniach teoretycznych - sferze koncepcji .W sztuce dzisiejszej ,naszych czasów dostrzegam ODMAGICZNIENIE. Liczy się często sama koncepcja lub realizacja fizyczna .Ulotność chwili różnych działań jest tak mało tajemnicza - tak mało dotyka tych czułych miejsc w odbiorcy- gdzie liczy się odbiór uczuciowy a nie intelektualny. A jeśli dotyka to poprzez ostrość, dysharmonie czy kontrast nieestetyczny, nieuduchowiony. Dla mnie - miejsce i materia są częstym powodem rozpoczynania i często tworzenia dzieła. To właśnie miejsce i materia dopowiada ,dookreśla koncepcję. Jeśli wszystkie te elementy współistnieją w harmonii-wtedy powstanie dzieło. Jeśli jest tajemnica -powstanie dzieło.
O mozaice:
Jest pewne miejsce, pewien format, pewna przestrzeń. Jest kolor - są kolory. Ale one wszystkie są przestrzenne. Z pewnej płaszczyzny koloru zostaną wycięte kostki. Jak elementy całości zostaną złożone; jak elementy gry. W obrębie jednego koloru czy jednej tylko formy, kostki mają swój określony kierunek - swój bieg. Ten bieg może podkreślać formę, może podkreślać kolor, może im być przeciwny. Na początku, na płaszczyźnie leżą kolory. Leżą jak pagórki usypane z kawałków szkła, ceramiki, kamieni .Powoli topnieją przemieniając się w układy płaszczyzn, relacje, biegi. W mnogości kolorów, form małych kostek, trzeba wybrać ten właściwy kolor i tę właściwą formę. Kiedy kładę pierwszą kostkę, pierwszy układ kostek, nie próbuję odgadnąć jaki będzie ostatni ruch Mam wielkie pragnienie dotknięcia tej tajemnicy, która zostanie gdzieś włożona pomiędzy mozaikę. Każda kostka ma swój ciężar. Dotykając każdej kostki dokładam ciężar, ze będzie ona we właściwym miejscu. Może dlatego te mozaiki są takie ciężkie - może jakaś tajemnica w nich jest.

O inspiracji:
Czasami odkrywa się jakiś utwór poetycki. Jakieś zdanie wypowiedziane bezwiednie. Jakieś miejsce na ziemi- w twojej okolicy. I jakiegoś człowieka - w sercu. Tak samo odkrywa się temat-nie temat obrazów, mozaiki. Patrzę na tubki farb, na kolor, na tęczę, na papier, na podłogę - gdzie leżą. Na pędzle. Na zabrudzony na niebiesko trzonek pędzla. Na kolorowego motyla. Na wiele rzeczy jeszcze.

O papierze:
Jak dobrze znany w starożytnym Egipcie. A dziś służy do pisania na nim, wycierania- wala się na ulicach. Leży gdzieś na śmietniku, pakują w niego śledzie i książki. Właśnie taki papier pakowy, są na nim nalepki, doklejone paski, stemple, adresy Z jednej strony nawet przybrudzony, wszędzie pogięty, pomarszczony, pełen załamań. spękań i dziur. Na takim papierze powstanie obraz ,dzieło wyobraźni. Jak nadać wartość tak słabej ulotnej rzeczy. Jak go dociążyć brzemieniem tajemnicy, ulotną nadzieją, odnaleźć miejsce, dotknąć materii.

K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz
K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz K87 Galeria Autorów Anna Luiza Juśkiewicz
   Wystawy 2002-2011  >>   Anna Luiza Juśkiewicz   

Grupa robocza:

Anna Luiza Juśkiewicz Wojciech Kopacewicz Małgorzata Serwatka-Kopacewicz

Małgorzata Serwatka-Kopacewicz, Milanówek, www.kopacewicz.pl